Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V ooral in het vaderland van Fliedner nam de ziekenverpleging een groote vlucht. Onlangs deelde de Voss. Ztg. mede, dat men in den aanvang van dit jaar in Pruisen 2962 ziekenhuizen, kraam-inrichtingen en krankzinnigengestichten telde, bestemd voor 181.713 verpleegden en voorzien van 24.711 verplegers en verpleegsters. Van deze inrichtingen behoorden 44 aan den Staat, 77 aan de provinciën, 197 aan de Kreisverbande, 626 aan de gemeenten, 431 aan Katholieken, 68 aan Protestantsche, 525 aan andere verplegingsvereenigingen, 504 aan artsen, 542 aan leeken. De 36 verschillende Regiïrungsbezirke zijn in deze statistiek vertegenwoordigd door 5—230 inrichtingen met 368 19.091 bedden. Onder deze Bezirke zijn er met geen enkele belangrijke stad, wel een bewijs hoeveel beter het platteland van ziekenhuizen voorzien is dan ten onzent.

In de steden hier te lande, vooral in de groote steden, is al het noodige te krijgen, gratis voor den onvermogende, tegen geringe vergoeding van den minvermogende. De andecen moeten er wel dubbel voor betalen, maar zij kunnen dan toch ook alles hebben wat er noodig is.

Maar hoe staat het nu te dien opzichte met

Sluiten