is toegevoegd aan uw favorieten.

De diacones en haar dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en doen voor Hem, die recht heeft op onzen persoon, onze gaven en krachten, op onzen arbeid. In deze ware het goed als er wat meer Martha s gevonden werden, die — ook uit hartelijke liefde tot den Heer — bezig wilden zijn met veel dienens. Zoo menige jongedochter, die wel beschouwd, thuis zeer goed gemist kan worden, zoude met Gods hulp zoo uitnemend medewerken, dat gaandeweg de klacht over gemis aan werkkrachten ging verstommen. Wie met een heilig voornemen des harten om den Heer te dienen in Zijn kranken en ellendigen, aanklopt aan de deuren der diaconessenhuizen, vreeze niet voor dit antwoord. „Wij kunnen u helaas niet gebruiken, want er zijn handen te veel." Op dit arbeidsveld komen er altijd handen te kort, omdat het zoo uitgebreid, zoo veel omvattend is, omdat er zooveel geleden wordt. Zoolang wij in deze bedeeling der zonde en des doods leven, heeft ieder huis zijn kruis, elk hart zijn smart.

Een heerlijk werk is de dienst der diaconessen. Koning Friedrich Wilhelm IV van Pruisen, zeide er van: „Het Diaconaat is de verheerlijking van den dienst van den vrijen mensch .... is een goddelijke dienst, een engelenambt."

Men begint, Gode zij dank, meer de aandacht te