Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijden aan de diaconessenzaak. Zij begint een levensvraag te worden. In het jongste verslag van de Nederl. Hervormde Diaconesseninrichting te Amsterdam lezen wij.

„Wij hebben in het verloopen jaar de opleiding tot diaconessen ook nog uit een ander gezichtspunt trachten te bezien en kwamen tot de slotsom, dat de inrichting van een Diaconessenschool van groote beteekenis kon worden voor onze inrichting. Wij bedoelen met de Diaconessenschool de vorming van meisjes door onderwijs en opvoeding tot de eigenlijke vakopleiding. Er zijn meisjes, die op jeugdigen leeftijd den wensch uitspreken den Heer te mogen dienen in eenigen arbeid van Zijn Koninkrijk, voor zoover die arbeid door eene vrouw kan worden verricht. Maar de gelegenheid en de mogelijkheid tot opleiding zijn schaarsch. Voor deze kan het onderwijs niet worden voortgezet, omdat de kosten te groot zijn; voor gene is de aanmoediging om haar voornemen te volbrengen niet groot; voor een derde bestaat vrees, dat het jeugdig plantje der ontferming in het hart geplant, verkwijnen zal onder den invloed van een koude omgeving. Wij meenen, dat op die wijze menige jonge kracht voor den arbeid in Gods Koninkrijk te loor

Sluiten