is toegevoegd aan uw favorieten.

De diacones en haar dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne moeder bekommerde zich niet om hem. Op driejarigen leeftijd zat deze kleine, zonder andere kleeding dan een zwart hemd, geheel alleen in een hoek. Eerst dacht ik, dat de jongen ziek was, maar toen ik hem goed aankeek, begreep ik, dat hier water en zeep, zindelijke kleeding en een frisch vertrek helpen konden. De kamer werd gereinigd en de knaap zat een paar weken zoo zindelijk als men begeeren kon. Maar de arme vrouw kende den Heiland niet en wilde Hem ook niet kennen en zoo bleef zij in hare ellende. Door een haar overkomen ongeval stierf zij later binnen 24 uur. De man ging naar de kroeg om zijn verdriet te verdrinken. En wat werd er van den jongen? Hij zag er weldra weer even onoogelijk uit. Hij vroeg ook niet naar zijne moeder. De vrouw had in haar leven mij reeds gezegd, dat haar kind haar onverschillig was. Van orde was in dit huis geen sprake.

Duizenden kinderen worden spoedig slechte menschen «ijl geen discipelinnen van Jezus een huis voor hen hadden en de mooie kamer te goed was om zulk een kind een plaats te geven. En het valt niemand in, dat ook hier het woord geldt: Heb het arme kind van de straat lief, bemin het als uzelve en bewijs het uwe liefde.