is toegevoegd aan uw favorieten.

De diacones en haar dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zachte vriendelijke stilzwijgen, dat God en alle heiligen zoozeer bemind hebben, laat dat u bijzonder aanbevolen zijn. De babbelgeest is een verstoring van alle Christelijk leven, eene uitblussching der aandacht, eene verwarring der gemoederen, een verkwisting van den tijd, eene verloochening der goddelijke tegenwoordigheid. De liefde, de gehoorzaamheid of de noodzakelijkheid moeten u de mond openen, zwijgt anders altijd. Bouwt elkander in het geestelijke zelfs meer op, met een heiligen wandel, dat met vele woorden. God woont slechts in stille zielen en daar moet ook de tong stil worden.

De een hebbe de andere in oprechtheid lief, als kinderen Gods, en geloove ook dat de ander haar liefheeft, zelfs wanneer niets, ja het tegendeel daarvan schijnt. De een kome de andere steeds voor met ongeveinsde vriendelijkheid en dienstvaardigheid. Met een zuiver oogmerk op God helpe dé een de ander haar last dragen, naar lichaam en ziel, alsof het haar eigene ware. Ja zijt met vreugde en eenvoudigen ootmoed altijd bereid elkander te dienen en als de voeten te wasschen in de moeielijkste en verachtelijkste diensten.

Gedenkt aan 'sHeilands woord: „Ik ben niet ge-