Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦ 5. *

2. Wie heeft ons verlost en gekocht niet Zijn bloed? 3. Wie blijft ons nabij, als ons alles verlaat?

Wie reinigt en heiligt ons onrein gemoed? Wie gaat met ons mee, -waar geen vriend met ons gaat?

Wie leert ons te strijden met zondigen lust? Wie leidt aan Zijn' hand ons door 't lsven op reis,

Wie helpt ons verwinnen en geeft ons de rust? En geeft ons een' plaats in Zijn hetnelsch paleis?

Jezus! Jezus! Hem loov' ons lied! ybig Jezus! Jezus! Hem loov'ons lied!

Het staam'len van kind'ren (*) versmaadt Hij tocli niet. ( ' Het staam'len van kind'ren (*) versmaadt Hij toch niet./

(*) , Wanneer men deze coupletten ook door volwassenen wil laten zingen, hebbe men slechts het woord kind'ren in zondaars te veranderen.

XX. HEMELVAARTSLIED.

1 Wie vaart daar ten Hemel, vol luister en eer? 2. Hij kwam uit den Hemel, werd mensch, ja, werd kind,

't Is Jezus, der zondaren Redder en Heer! Zóózeer heeft Hij menschen en kind'ren bemind,

't Is Jezus, de Koning van 't gansche heelal, Om ons te verlossen van zonden en schuld,

Die is. en Die was, en Die komon eens zal. Verdroeg Hij de bitterste smart met geduld.

Loof Hein, loof Hein, loof Hem, mijn'ziel, . Prijst Hem, prijst Hem op boogen toon, .

Dat alles, wat ademt, voor Jezus eens kniel'! ( Laat 't feestlied weerklinken tot vóór Zijnen troon. (

3. O Jezus! Die eens voor ons zondaren stierft En ons door Uw lijden vergoving verwierft,

Zio uit Uwen Hemel in liefde op ons neêr,

En leer ons U dankbaar te prijzen, o Heer!

Schenk ons, schenk ons den Heiligen Geest, «

Amsterdam. Wij bidden het U op Uw Hemelvaartsfeest. ( J- Hesta.

NB. Deze beide Nos. kan men ook zingen op de wijze van »Er ruischt langs de wolken."

3

Sluiten