is toegevoegd aan uw favorieten.

De lofstem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 2.

Laten we on» in U verblijden!

Kloppe ons hart voor U alleen!

Laten we U ons leven wijden

Trek ons hart ten Hemel heen S Laat ons alle zonden vlieden!

Laat Uw wil steeds, vroeg en spa,

Door, en over ons geschieden! V ^js Amen! geef het uit gena! (

Amsterdam. J- Hasebboek.

XXVIII. AAN DEN KONING.

1.

Onze koning Willem leve!

Spaar, o God! zijn leven lang; Dat hem roem en heil omzweve, Dat hij ieders liefde ontvang'. Wijsheid zij hem mild gegeven,

Kracht van Boven stuur' zijn' hand, Die den schepter houdt geheven, V/,;. Tot geluk van 't Vaderland. ( l''

•Z.

Vrede en voorspoed smaak' zijn harte,

En versprei hij om zich heen Al zijn' vreugde en al zijn' smarte Smelt' met die zijns volks inéén Mogen duizend jubelzangen

Hem gewijd zijn, hom ter eer!

Moog' hij 's Hemels kroon ontvangen,

Legt hij eens deze aardsche neer! (

uit: het 4e Stukje der Zangvogeltjes door J. P. Regeer, Rotterdam, W- Wenk.

NB. Deze beide Nos. kan men ook zingen op de wijze van Gezang 52.