is toegevoegd aan uw favorieten.

Barmhartigheid, ook jegens de dieren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is de werking der barmhartigheid in hen, die zich aan werken der barmhartigheid wijden. Een echte diakones, diaken, armverzorger, ziet hoe langer hoe meer lijden, gebrek, armoede. Iemand, die zich niet oefent in barmhartigheid, ziet alleen lijden, wanneer het zich sterk naar buiten toont. Een, die zich wèl geoefend heeft, wordt door dit naar buiten tredende lijden minder snel bewogen; maar ontdekt lijden, waar een ander het niet ziet of vermoedt. Dit is, wat de Apostel bedoelt met het aandoen van de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. „Zoekt het lijden", roept hij ons toe. Leeft zóó te midden van uw medemenschen en andere medeschepselen, dat gij het lijden ontdekt met de snelheid en de zekerheid, waarmede de musicus eiken, ook den zwaksten wanklank, opmerkt.

Want zonder deze oefening kunnen wij onbarmhartigheid plegen, zonder het zelf te weten. De mode brengt dit of dat mede (b.v. het dragen van vogels als hoedversiering); de opvoeding brengt het zoo mede (b.v. het mededoen aan de jacht); en daarom plegen wij onbarmhartigheid. Niet al die in Spanje aan de vertooning van stieren-gevechten deelnemende mannen en vrouwen; niet al die met de mode mede zich kleedende heeren en dames; niet al die aan de straks genoemde volksvermakelijkheden mededoende menschen; niet al die studenten, geneesheeren en professoren, die aan vivisectie doen, zijn voor het Christendom -onverschillig of in zonde verhard. Maar zij hebben zich niet geoefend in barmhartigheid; de wetenschap of de mode heeft hun op de mouw gespeld, dat deze dingen noodig of onmisbaar zijn; de traditie doet hen gelooven, dat de stand, waartoe men behoort, tot het deelnemen aan deze wreedheden dwingt.

Daarom, oefent u! Ziet rond in den kring om u heen. Voelt gij vvèl voor het lijden van dieren, maar niet voor dat van menschen, dan is uw barmhartigheid nog niet normaal ontwikkeld. Of, omgekeerd, gevoelt gij wèl voor het lijden van menschen, maar niet voor dat van dieren, dan is uw barmhartigheid nog niet innig en breed genoeg.

Vandaar, dat het Christendom in de schat van zijn overleveringen tal van voorbeelden kent van teederheid jegens dieren. En deze voorbeelden zijn juist een bewijs voor mijn