is toegevoegd aan uw favorieten.

Rechten en plichten van onzen staat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT.

Bladz.

Inleiding ?

Over de beginselen, waaruit de Staatsrechten en -plichten !) betreffende het onderwijs der jeugd voortvloeien 7

HOOFDSTUK I.

Vrijheid van onderwijs, in verband met de Voorschriften der Grondwet ^

HOOFDSTUK II.

Over den baud tusachen Godsdienst en Onderwijs 22

HOOFDSTUK III.

§ 1. Over de Staatszorg omtrent het Openbaar Onderwijs. 36

§ 2. De Wet regelt het Openbaar Onderwijs 38

§ 3. Over het voldoend Openbaar Lager Onderwijs . . 41

§ 4. Over het toezicht, hetwelk de Staat met betrekking tot het Onderwijs heeft uit te oefenen . . 43

§ 5. Over het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers . 47

i) Het spreekt van zelve dat onder „Staaf worden begrepen: Gemeenten, enz.