is toegevoegd aan uw favorieten.

Rechten en plichten van onzen staat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezen opdat het richtsnoer zij, het moet de eeuwen en dus ook den tijd beheerschen, opdat het niet een louter modeartikel worde of een wrak zonder mast of roer, dobberende op den oceaan, als een speelbal der winden, dat geslingerd kan worden op de eerste rots de beste en... . vergaan.

Godsdienst is verschuldigde dienst, maar verschuldigde dienst op voorschrift en voorgeschreven zoo en niet anders door God zei ven; zonder dat bindt hij niet; geene macht ter wereld kan er ons toe dwingen! Uwe algemeene Christelijke beginselen,uw Christendom boven geloofsverdeeldheid, eilieve beste vriend, die u op zulke dingen beroept: Zij zijn er niet!

Wat de eene voorstander daarvan gelooft, wordt dooiden anderen ontkend; is de Stichter van dat Christendom God? ja, zegt de een, neen, de ander: de eerste ten koste der consequentie, de andere ten koste van bedrog.

En hoe moet dat alles werken op de kinderen, als ze er naar vragen - en dat zullen ze - zoo ten minste uw godsdienst niet loutere zedenleer wordt ?

Het antwoord dat zij heden ontvingen, zal allicht met dat van morgen zijn: de beschaving en ontwikkeling gaan

tegenwoordig zóó snel!

En, merkt het kind het verschil, of wordt hem daarenboven nog geleerd, dat alle godsdiensten zoowat even zwaar wegen, dan vrees ik, dat het kind, jongeling geworden, er geen een meer, tenzij voor den schijn, zal volgen en de zucht van Faust slaken:

Da steh ich nun, ich armer Thor!

Und bin so klug, als wie zuvor.

Welke beweringen voert men tegen mijne stelling aan.-' Lees het Algemeen Handelsblad van 19 October 1854.

De jeugd wordt niet noodwendig goddeloos opgebracht (opgeleid), indien haar de geloofsPUNTEN, die zij op rijpen leeftijd heeft te kennen (althans in zich op te nemen) niet met het