is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederinvoering der doodstraf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij moeten blijven getuigen. Getuigen om des Heeren wil. Totdat ook in dezen Gods ordinantiën in ons dierbaar Nederland worden hersteld.

Want (wij herhalen het kostelijk getuigenis van Dr. A. Kuyper) als belijders van den Christus zich hierbij van verre houden, dan toonen zij daardoor, dat het hun alleen egoïstisch te doen is om de zaligheid hunner ziel, en dat ze geen drang noch geestdrift in zich hebben, om voor de eere van hun Verbondsgod in Zijn goddelijke rechtsordening te strijden.