is toegevoegd aan uw favorieten.

De Chasidim

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aristokraten. Adellijken.

Arke. 56.

Arragon (Jan van). 1.

Asjer (ƒ.). 49.

Astrologie. Sterrenwichelarij, het voorspellen van de toekomst uit de sterren.

Audiëntie. Gehoorverleening.

Autodafé. Geloofs- of halsgericht, ketterverbranding bij de «heilige" Inquisitie.

Autoriteit. Gezag, aanzien.

Axenfeldt (C.)

B.

Baaisjein. 8, 53 en passim.

Bacchus. De god van den wijn en de dronkaards.

Bar-Kochba. 54.

Bar-mitswa. 9, 53.

Basnage (,ƒ.). 32 en passim.

Becker (C.). 47.

Belisarius. 78.

Beracha. 60.

Beschuldigingen der Joden. 36.

Bidkluis. 11, 55.

Bigamie. Tweewijverij, huwelyk met twee vrouwen tegelijk. 63. Biografie. Levensbeschrijving.

Boetedagen. 71.

Boraïta. De «buitenstaande", de verzameling van, gedeeltelijk zeer oude en zeer belangrijke, spreuken en leeringen die niet in de officieele, algemeen erkende Misjna, den grondslag des Talmoeds, zijn opgenomen, maar afzonderlijk bewaard is gebleven. Elke dezer spreuken kan als »eene" boraïta worden aangehaald. 57.

Botanie. Plantenkunde, kruidkunde.

Brandewijn. 19.

Brentz (S.). 75.

Bruins (.7. A.). 46.

Buxtorf (/.). 34 en passim.

Bijgeloof. 9, 18, 19, 68.

C.

Garden (A. F. W.). 79.