is toegevoegd aan uw favorieten.

De Chasidim

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stern (S.) 36, 45, 46, 52.

Stöcker (^4.) 35, 36. 42.

Strack (H. L.) 73.

Superlatief. Overtreffende trap.

Suprematie. Overheersching, opperheerschappij.

Syllabe. Lettergreep.

Sympathiek. Aantrekkelijk, aangenaam, goedgezind.

Synoniem. Zinverwant, in beteekenis gelijkend.

T.

Tacitus. 31 , 42.

Tal (T.) 41 , 42.

Tallith. 16, 61.

Talmoed. 4, 40, 41.

Talmoedvereering. 46.

Tannaieten. 53. De «leeraars", de voorgangers der amoraïm (z. a.), de Joodsche volksleeraars en wetskundigen van 219 vóór tot 219 na Christus.

Taloei. 25, 80.

Targoem. 19, 68.

Tefillin. 16, 61.

Terefa. 50.

Thee-meetings. 24.

Theodorik. 78.

Theologus. 49.

Thora. De »leering", de Wet, de vijf boeken van Mozes.

Theudas. 54.

Titus Vespasianus. 21.

Toekomst van Israël. 27 , 28.

Torquemada. 2.

Tractaten (van den Talmoed). De Misjna is verdeeld in zes boeken (hoofdafdeelingen), die elk weer in verschillende tractaten verdeeld zijn. Vanzelf geldt deze verdeeling ook voor de Gemara (z. a ), en dus ook voor den geheelen Talmoed, die uit de samenvoeging van Misjna en Gemara bestaat.

Traditiën. Overleveringen, gewoonten.

Tragisch. Treurig, aandoenlijk.

Trajanus. 1.

Triniteit. Drie-eenheid.

Tsaddik. 14, 17, 66.