is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebt gij vrede?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geregtvaardigd zijnde uit het geloof,heb ik vrede bij God door onzen Heer Jezus Christus" Rom. V: 1.

Er zijn vier punten welken ik mij voorstel u onder de aandacht te brengen, ten einde over het geheele onderwerp licht te verspreiden.

1°. Zal ik u aantoon en, dat het hoogste voorregt van een waar Christen is dat hij vrede bij (of met) God heeft.

2° Dat de bron waaruit dit voorregt voortvloeit is, dat hij geregtvaardigd is.

3°. Dat de rots waaruit deze bron ontspringt , Jezus Christus is.

4o Dat de hand waarmede gij dit voorregt kunt aangrijpen, het geloof is.

Over elk dezer punten zal ik iets te zeggen hebben. Moge de Heilige Geest bewerken dat het onderwerp in zijn geheel den vrede brenge aan veler zielen!

I.

Ik heb gezegd, in de eerste plaats, dat het voornaamste voorregt van een waar

nsten is, dut kj vrede heeft met God.