is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebt gij vrede?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Engeland bestaat het gebruik, dat do intrede des regters in eene stad, ter opening der zitting van het hof, den volko verkondigd wordt door trompetgeschetter in de straten. Hoe veel verschillend is do indruk door deze trompetten op dogenen, dio haar geluid hooren, teweeggebragt ? Do onschuldige voorbijganger moge een oogenblik staan blijven om er naar te luisteren, als naar iets dat hem niet persoonlijk aangaat, en dan, misschien, met een zucht van medelijden met zijn schuldigen broeder zijnen weg vervolgen; maar voor den misdadiger in zijne kerkercel, die gevonnisd staat te worden, is het trompetgeschal als het kleppen der doodsklok; het zegt aan zijn sidderend hart, dat de dag van zijn proces op handen is; dat hij binnen kort voor zijne regters moet verschijnen, en hooren hoe getuige na getuige het zwart verhaal zijner misdaden doet. — Nog een kleinen tijd en alles zal voor hem geëindigd zijn ; proces , schuldigverklaring , vonnis — niets blijft hem meer over dan het uitzigt op de straf! Geen wonder dat zijn hart van wanhoop klopt,