is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebt gij vrede?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christen anders niet dan een geregtvaardigd zondaar, een misdadiger die vergeving ontvangen heeft. En wat aangaat zijne verdiensten, zijne waardigheid, zijne regten en aanspraken op Gods barmhartigheid — van dit alles heeft hij niets. Een vrede, op zulko grondslagen gebouwd, is zonder eenige de minste waarde. Wie zich daarop verlaat, zal jammerlijk bedrogen uitkomen.

Meer dan derdehalve eeuw geleden, schreef de Engelsche godgeleerde Richard Hooker, en zijne woorden zijn wèl waard in onzen tijd en te dezer plaatse herhaald te worden: sindien God ons het volgende ruime voorstel deed: Doorzoekt al de geslachten der menschen sedert den val uws vaders Adam, en vindt één mensch, die ééne daad verrigt heeft, welke zuiver, geheel zonder vlek of rimpel uit hem is voortgekomen; en om dien éénen mensch en die ééne daad zullen menschen noch engelen de pijnen vinden welke voor beiden zijn bereid: — meent gij dat dit rantsoen tot verlossing van menschen en engelen zou gevonden worden onder de kinderen der menschen ? De beste dingen die wij doen, hebben iets in zich dat vergeving behoeft.