Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt hem door God volkomen vergeven, en hij voor een regtvaardige gehouden. Zijne regtvaardiging is niet een toekomstig voorregt, dat hij eerst na veel tijd en moeite zal verkrijgen; zij wordt terstond zijn eigendom. Jezus heeft gezegd: »Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven;" en Paulus: »Door Hem zijn zij die gelooven, geregtvaardigd van alles." (Joh. YI: 47; Hand. XIII: 39).

Het zal wel overbodig zijn er bij te voegen, dat het van het hoogste gewigt is, heldere inzigten van de natuur van het ware, zaligmakende geloof te hebben. Het wordt in het N. Testament gedurig voorgesteld als den kenmerkenden trek uitmakende der Christenen. Zij worden geloovigen genoemd. In het Evangelie van Johannes vindt men het woord dat hun karakter beschrijft tachtig of negentig maal herhaald. Geen onderwerp is aan meer dwalingen blootgesteld, noch aan gevaarlijker dwalingen. De duisternis welke in dit opzigt heersclit in de denkbeelden van velen hunner die dit geloof opregtelijk zoeken, is oorzaak van grcote verwarring; daarom zullen wij trachten heldere begrip-

Sluiten