Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengt liet eeuwige leven onder het bereik der eenvoudigsten, der onwetendsten, der armsten.

Greene leer strekt zoo zeer ter verheerlijking van God. Zij eert al Zijne eigenschappen, Zijne regtvaardigheid, Zijne barmhartigheid, Zijne heiligheid. Zij schrijft al de eer der behoudenis des zondaars aan Hem toe, dien de Yader tot een Yorst en Zaligmaker verhoogd heeft. Zij eert den Zoon zoowel als den Vader die Hem gezonden heeft. Zij ontzegt den mensch allen roem, als had liij zelf aan het werk zijner verlossing iets bijgedragen. Zij dankt zijne zaligheid geheellijk aan den Zaligmaker.

Geene leer is meer geschikt om den mensch te stellen op de plaats maar hij behoort. Zij ontdekt hem zijn zondigen staat, zijne zwakheid, en zijne onbekwaamheid om zijne ziel door werken van hem zeiven te verlossen. Zij laat hem zonder verschooning, zoo hij eindelijk verloren gaat. Zij biedt hem vrede en vergeving aan »zonder prijs en zonder geld." (Jes. LY: 1).

Geene leer is beter berekend om het gebroken hart van den boetvaardigen tonddar te

Sluiten