Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vruchten voortbrengen welken hunne vernedering voortbrengt. De goedheid en de verdienste van den mensch te verheffen, zal hem nimmer zop heilig maken als Christus groot te maken. De vrije genade van Christus zal meer invloed op het leven der menschen uitoefenen, dan de gestrengste geboden der wet.

Greene leer is meer geschikt om de handen van den Evangeliedienaar te sterlcen. Zij geeft hem vrijheid om den diepst gezonkene aan te spreken en hem te zeggen: «Zelfs voor u is eene deur der hope geopend." Zij doet hem gevoelen dat, zoolang hun leven duurt, er geen ongeneeslijk geval onder de schapen zijner kudde is. Hoe vele leeraars zijn er die, dank zij deze leer, kunnen zeggen: »Ik had hén in den staat der natuur gevonden, en ziet, zij zijn in den staat der genade overgegaan, en zijn op weg om tot den staat der heerlijkheid te geraken."

Eindelijk, geene leer is beter gepast naar ellc geval en ieders toestand. Zij is gepast naar de behoeften van lieden, die, even als den stokbewaarder, beginnen te vragen: »Wat

Sluiten