Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet ik doen, opdat ik zalig worde?" Zij is ook gepast naar den toestand van degenen die in de hitte des strijds zijn, en met Paulus zeggen: »Het leven dat ik leef (hetgeen ik nu in het vleesch leef,) dat leef ik door het geloof des Zoons van God." (Gal. II: 20.) Zij is gepast voor degenen die in hun stervensure met Stefanus uitroepen: »Heer Jezus! ontvang mijnen geest!" Ja, er zijn velen die, na hun leven lang zich met geweld tegen deze leer verzet te hebben, op het oogenblik van sterven de zaligheid gevoelden van eindelijk deze aangename boodschap te mogen omhelzen, en gezegd hebben: »dat zij op Christus alléén hun betrouwen stelden." Voorwaar, eene leer die zulke uitwerkselen heeft, als wij achtereenvolgens opgenoemd hebben, moet wel een leer uit God zijn.

Lezer, is dit geloof het uwe? Stelt gij een kinderlijk vertrouwen in Jezus ? weet gij wat het is, zich geheel alleen op Jezus te verlaten? Gedenk dat gij, zonder geloof, geen deel aan Hem hebt; dat er zonder Christus geene regtvaardiging is; zonder regtvaardiging, hier geen vrede met

Sluiten