is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebt gij vrede?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorger in uwe binnenkamer opsluiten en Hem al uwe zaken uitéén zetten. Houd dit in de gedachte. Er zijn zoo velen die in liet gezigt van den haven schipbreuk geleden hebben. Zij bleven hangen aan vormen, en drongen nimmer door tot Christus. »Wie gedronken zal hebben van het water dat Christus hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten." (Joh. IY: 14.) Niemand of niets dan Christus in persoon kan voldoening schenken aan het hart.

Zoek Christus zonder uitstel. Meen niet te wachten totdat gij tot genoegzaam berouw of meer kennis zoudt gekomen zijn, of u dieper verootmoedigd gevoelen over uwe zonden; totdat alle twijfelingen, al de duisternis, al de ongeloovige bedenkingen van uw hart opgelost zouden wezen. Het zal nimmer beter met u worden, zoolang gij van Christus weg blijft. Ga dus tot Hem, gelijk gij zijt. Helaas! geen ootmoed is het, maar hoogmoed en onwetenheid, waardoor zoo vele beangstigde harten aarzelen om zich op Jezus te werpen. Zij schijnen te vergeten dat de ergste kranke de grootste behoefte heeft aan een arts; hoe ellendiger men ge-