is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebt gij vrede?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moge dit woord van bemoediging het ooibereiken van menig gekweld gemoed en de voeten van menigen wandelaar op den weg des vredes bevestigen!

5°. Ik zal eenige wenken voordragen voor hen die den vrede hebben, en het gevoel er van altijd levendig willen houden.

Men moet nimmer vergeten dat het gevoel hetwelk de geloovige van zijne regtvaardiging en zijne aanneming bij God heeft, verschillende trappen en wisselingen toelaat. Nu eens is dit gevoel duidelijk en levendig, dan weder zwak en duister. Het is aan gedurige eb en vloed onderhevig. Onze regtvaardiging staat vast, onveranderlijk, onbewegelijk vast; maar het gevoel dezer regtvaardiging is hoogst wisselvallig.

Welke zijn dan de beste middelen om in het hart eens geloovigen dit levendig gevoel zijner regtvaardiging, zoo dierbaar aan die het kent, te bewaren ? Laat mij u eenige bestiering dienaangaande geven.

Om een levendig gevoel van vrede te bewaren, moet men zonder aflaten op Jezus zien. Gelijk de stuurman steeds het oog op het kompas gevestigd houdt,