is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet

geval, maar van zijne vaderlijke hand ons toekomen.

W?e denSeneil> die zich diep versteken willen voor den Heer (hunnen) raad verbergende, en wier werken in duisternis geschieden, en z' zeggen: wie ziet óns? en wie kent ons" Hebr . 13. Daar is geen schepsel onzichtbaar voor Hem maar allA

wsr znr rr s s:rr^

W, en 't land zal züne inkomsten gev n enTgeboom?e°des veTds

ÓoLrten rCht g6V?' T de dor8oht«d zsI u refkentotden4n «t™ w w«J.°°g8t zal r«ken tot den zaaitijd, en gij zult uw brood eten tot verzadiging toe 1 Sam 2 ■ 7 Tu

rijk: H« vernedert, ook verhoogt Hij. Spreuk 22 -"^Eiikm t"

= —2S frder;/e H6ere aUen^Lk"

wü S V ' • , a ■ z®n goedertierenheden des Heeren dat 7i? 5in vernield ztfn, dat zijne barmhartigheden geen einde hebben ZB zon allen morgen nieuw. Uwe trouw is groot. neDDen.

, ,Vrpa^ 2n' WaaFtoe dient ons, dat wij weten, dat God alles geschapen heeft, en nog door zijne voorzienigheid onderhoudt?

Antw. Dat wij in allen tegenspoed geduldig, m voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles, wa* °°s,vn°g toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader dat ons geen schepsel van zijne liefde scheiden zal, aangezien dat alle schepselen alzoo in zijne hand zijn, dat zij tegen zijnen wil zich noch roeren noch bewegen kunnen.

de'naam des'kfr^ geltfd Beu™'

cru» ^ ®

», dat gij den Helre uwenbodnfet vergLu pSm^ir^ W^

TTeh T- £