Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeft, heeft Hij lief tot den einde; o! wat zal iet zijn, wat zal het zijn als de doodsbanden dat iondig, ellendig ligchaain gesloopt zullen hebben, Jan zijnen Goël, zijnen Losser, zijnen innerlijken sielevriend te ontmoeten in dat Emmanuëlsland 3aar boven; o wonder van genade.

GIESSENDAM den 17 Nov. 1855.

Zeer geliefde Vriendin!

Hartelijk dank voor uw liefdebewijs aan N. d, H.; moest gij nog hier komen om de ingewanden van die heilige te verkwikken? De Heere vergoede die liefdedaad door Zijne zalige en zielverkwikkende algenoegzaamheid tot volle verzadiging van alle uw zielsbehoeften. dit is de hartelijke jwensch en bede van uw vriend en vriendin.

Zeer geliefde vriendin! uwe klagten zijn ook mijne klagten; echter mag ik niet ontkennen, dat de aHeere nu en dan mijne ziel nog wel eens verkwikt, anders moet ik u in opregtheid betuigen, iheb ik niets meer op aarde waarin ik verkwikking vinden kan; ik heb geene begeerte om lang

te leven maar dit ligt bestendig op mijn hart, dat de H. Jezus mijn leidsman maar zijn moge door adie donkere doodsvallei, en is er nog iets voor ; mij op aarde te doen, och dat dan de Heere mij jhiertoe Zijne genade schenkel

De tijd zal voorts kort zijn, het zijn slechts weianige dagen meer! houd uw oog maar ojTïlen HeeIre gevestigd. Op eenen tijd, dat ik zot zeer be-

Sluiten