is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis des vaderlands, voor de scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worstelingen met de Franken, en verdedigden zij moedig hunne onafhankelijkheid; ofschoon ook zij het eindelijk moesten opgeven.

Als steden worden reeds vroeg vermeld: Stavoren, Medemblik, Vroonen, Witlam, Leiden, Utrecht, Wijk te Duurstede, Nijmegen, Domburg, Maastricht.

Waar ontmoet men op nieuw de Bataven? — Welke dienst bewezen zij aan aguicola ? — Wien verzelden zij naar het Oosten ? — Wat stichtte Keizer hadrianus op het eiland der Bataven ? — Welke partij trokken van hen de volgende Keizers? — Welk lot had het eiland der Bataven? — Wat werd van de Bataven? — Wat is van hen overgebleven ? — Hoe ver hadden de Friezen zich uitgebreid? — Met wie hadden zij te worstelen? — Welk was eindelijk hun lot ? — Welke steden worden reeds vroeg vermeld ?

ZESDE LES.

Ofschoon het Evangelie-licht reeds vroeger ook tot de Nederlanden was doorgedrongen, werd er toch,onder de regering van dagobert, vooral van zijn' zoon sigebert li, in den loop der zevende eeuw, bijzonder werk gemaakt van het bekeeren der ongeloovigen hier te lande. Amandus, eligius, livinus, ghislinus predikten met ijver het Evangelie onder de heidensche Vlamingen en Brabanters. Tot hetzelfde einde kwamen

voorts wilfrid, wigbert, w1llebrord, wolfran,

bonifacius en ludger naar Friesland. De geloofspredikers vonden veel tegenstand, doch hadden een' sterken steun in de Groot-hofmeesters pipijn van landen, pipijn van herstal, karei, martel en pipijn

den Korte, naderhand Koning, als die de woede der