is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis des vaderlands, voor de scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen verachtelijker mensch, dan die zijne ouders mishandelt. —

De Nederlanden bereikten een' hoogen trap van bloei. Alomme vestigden zich rederijkerskamers.

Beroemd waren thomas van kempen , zedekundige, de isaSks, scheikundigen, en jan van eijck, schilder, uitvinder der olieverw.

Wie was de Heer der meeste Nederlanden? — Hoe gedroeg zich Hertog filips in den Fransch-Engelschen oorlog? — Wie gaven hem veel te doen? — Wien deden de Nederlanders afbreuk? — Hoe slaagde Hertog filips in Luxemburg? — Wat deed hij in Holland? — Hoe bekwam den Gentenaars hun opstand? — Wien drong Hertog filips op den stoel van Utrecht? — Met wien kwam hij in geschil? — Wat weervoer den Luikenaars en Dinanters? — Wat gebeurde in Gelderland? — Wat is de toepassing? — Hoedanig was de staat der Nederlanden? — Welke gezelschappen vestigden zich ? — Wie waren beroemd ?

TWINTIGSTE LES.

Pilip's zoon, Hertog kakel i, bijgenaamd de Stoute, verdiende dien naam. Pelen heerschzuchtig van aard, was hij afgerigt op koene, vaak roekelooze ondernemingen. Hij bedwong de Gentenaars, onderwierp en strafte de oproerige Luikenaars (1467, 1468), zette den Engelschen hunnen zeeroof betaald (1470), herstelde den Engelschen Koning eduaiid op den troon (1471), viel in Frankrijk (1472) en stilde te Zierikzee eene hevige beroerte (1472). In den Gelderschen twist tusschen Hertog arnoud en zijn' zoon adoj.f, trad hij als bemiddelaar op, deed den vader ontslaan,