is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis des vaderlands, voor de scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zette den hoofdigen adot.f gevangen, en eindigde met Gelder en Zutphen te naasten, door Hertog arnoud aan hem verpand (1473). Op andere veroveringen, ook op den titel van Koning, belust, zocht hij zijn gebied langs den Eijn uit te breiden, sloeg, ofschoon te vergeefs, het beleg om Nuis (1475), viel in Lotharingen, dat hij veroverde, en trok op, om de met anderen tegen hem verbondene Zwitsers te straffen. Reeds was Granson in zijne magt, toen hem, bij die stad, voorts bij Murten, door de Zwitsers eene zware nederlaag werd toegebragt (1476). Nog gaf hij den moed niet op, en belegerde Nancy; doch, met bené , Hertog van Lotharingen, slaags geraakt, bleef hij in het gevecht (1477). — Wie, niet te vreden met het geen hij heeft, naar meer, ten koste van anderen streeft, loopt in zijn verderf.

Beroemd waren wessel, ganzevoort en rudolt agricoi.a , letterkundigen.

\ anwaar heeft Hertog kakel i zijn' bijnaam ? — Wie werden door hem bedwongen ? — Wie onderworpen en gestraft? — Wien zette hij het zeerooven betaald ? — Wien herstelde hij op den troon ? — Waar deed hij een' inval? — Wat riep hem naar Zierikzee? — Hoe gedroeg hij zich in den Gelder schen twist? — Wat was het gevolg voor vader en zoon? — Hoedanig was het einde! — Wat beoogde Hertog kaiiel? — Slaagde hij voor Nuis? — Welke veroveringen maakte hij? — Waar kreeg hij de nederlaag ? — Hoe liep de slag bij Nancy af? — Wat is de toepassing ? — Wie waren beroemd ?