is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis des vaderlands, voor de scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgestaan, werden zij geslagen (1500). Henrik, zijn' vader opgevolgd, verkocht zijn regt aan zijn1 broeder joris (1501). De Groningers deden den Utrechtschen Bisschop, voorts Graaf edzard van Oostfriesland, hulde (1505). Middelerwijl blaakte op nieuw de Geldersche oorlog. Vóór Monnikendam raakten de Hollandsche en de Geldersche schepen slaags: de laatsten schoten te kort (1504). Daarop valt Hertog filips in Gelderland, maakt groote veroveringen, en dwingt karei, tot een verdrag (1505). Hertog filips, met joanna, Erfdochter van Spanje, gehuwd, en derwaarts getrokken, om het bewind van Kastilië te aanvaarden, overleed dat zelfde jaar (1506).

Filip's zoon en opvolger, karel, zes jaren oud, had Keizer maximiliaan tot voogd en adriaan florisz. van Utrecht, weldra Paus , tot leermeester. Karel van Gelder begon op nieuw de vijandelijkheden, viel in Brabant en Holland (1507). Groningen deed hem hulde (1514). Hertog joris van Saksen verkocht zijn regt op Friesland aan Prins karel van Oostenrijk (1515).

Beroemd was desiderius erasmus , Godgeleerde en letterkundige.

Welke verpligting had Holland aan Hertog iilips n ? — Welk gewest gaf hem veel te doen? — Wien kregen de Friezen tot Heer? — Aan wien verkocht Hertog Hendrik zijn regt? — Wien deden de Groningers hulde? — Wat vertoonde zich vóór Monnikendam? — Wie dwong kakel van Gelder tot een verdrag?

Waarom trok Hertog filips naar Spanje? — Wie volgde hem op?

^ ien had Prins karel tot voogd ? — \v ion tot leermeester ? — IToe gedroeg zich karel van Gelder? — Welk gewest deed hem hulde? — Wat gebeurde met Friesland? — Wie was beroemd?