is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis des vaderlands, voor de scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noegen ten top. Hierbij voegde zich nog een geweldige watervloed, waarin duizende menschen omkwamen (1570).

Hoedanig een was de Hertog van Alva? — Wat was zijn eerste werk? — Welken raad stelde hij in? — Welk vonnis trof de Nederlanders? — Wat was daarvan het gevolg? — Hoe liep een dubbele aanslag af? — Hoe slaagde Graaf lodewijk? — Hoe werd dit op Prins willem gewroken? — Welk lot hadden de Graven van Egmond en Hoorne? •— Wat gebeurde bij Jemmingen? — Wat deed Prins willem? —■ Waarmede hield zich alva bezig? — Welke belastingen ontwierp hij? — Wat kwam bij dit alles?

ZEVEN EN TWINTIGSTE LES.

Terwijl de Hertog van Alva den landzaat kwelde, tergde en dreigde, zat deze niet stil. Herman de ruiter, verraste het slot Loevestein en verdedigde zich tot het uiterste (1570). De Watergeuzen, door Prins willem gevolmagtigd tot den vrijbuit, veroverden Brielle (1572). Daarop kozen een aantal steden in Zeeland, Holland, Gelderland, Overijssel, het Sticht en Friesland, 'sPrinsen zijde; ofschoon het daarbij wel eens woest en wreed toeging. Middelerwijl was Bergen in Henegouwen door Graaf lodewijk verrast (1572). Een tweede veldtogt van Prins willem liep andermaal ongunstig af. Hij nam Roermonde, trok, onder anderen, Mechelen en Leuven op zijne zijde, doch beproefde te vergeefs het ontzet van Bergen; door de afdanking zijns legers gevolgd. De in Brabant veroverde steden, ook de meeste Geldersche, Overijsselsche, Stichtsche en Friesche, voegden zich weder on-