Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behaalde hij eene volkomene zege ? — Welke plaatsen werden heroverd? — Wat gebeurde op zee? — Welke stad bezweek? — Welke andere steden gingen verloren? — Waar werd de meeste roem bevochten? — Welk was het stoute bedrijf van reiniek klaassen ? — Door wie werd voorts de Spaansche vloot geslagen ? — Wat kwam eindelijk tot stand? — Wie waren beroemd?

VIJF EN DERTIGSTE LES.

Tijdens liet Eestand, terwijl Prins maurits in den Kleefschen en Gulikschen twist hulpbenden aanvoerde, stegen de Vereenigde Nederlanden in aanzien en bloei. Zij sloten verbonden, zonden gezanten, en ontvingen ze uit verre oorden. De Beemster en Purmer werden bedijkt (1612—162Ü), steden vergroot, eene Iloogeschool te Groningen gesticht (1614). Talrijke vloten doorkruisten de zeeën, ontdekten nieuwe landen, en kwamen rijk geladen terug. De handel nam steeds toe, en wierp schatten af. Op Java bemagtigde jan pieterz. koen Jakatra, tot Batavia herbouwd (1619).

Jammer voorwaar, dat tusschen Prins maurits en Hollands Advokaat joan yan oi.denbarnevei.d verwijdering bestond; door de kerkgeschillen der Remonstranten en Contra-Remonstranten gevoed. De Staten van Holland met oldenbarneveld begunstigden de eene, de algemeene Staten met Prins maurits de andere partij. Oldenbarneveld meende de rust door afzonderlijke krijgsbenden, Waardgelders, te moeten bewaren; Prins maurits dankte ze af, en veranderde de regering der steden. Oldenbarnevet/d viel, en

Sluiten