Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berucht was de dwaze windhandel in bloembollen, waarbij schatten te loor gingen (1637).

Beroemd waren j. f. gronovius, letterkundige, gijsbert japix, dichter, rembrand van rijn, van

der hei.st, potter, douw, van mieris, van der

ve7.de, schilders, en van kampen, bouwkundige.

Welke Mogendheid verbond zich met de Vereenigde Nederlanden?— Wie had het opperbevel over de legers? — Welke waren de eerste

ondernemingen? — Welke plaatsen werden door ferdinand veroverd?

Welke verloor hij? — Wat gebeurde hij Kallo? — Wie waren hij Dieppe geslagen? — Wat was elders veroverd? — Waar bevocht

tromp de zege? — Welke voordeelen behaalden de Fransehen?

Welke plaatsen vielen aan Prins fredrik henrik? — Waartoe besloten de Nederlanders? — Waar en wanneer werd de vrede geteekend? — Waar werden Hoogescholen gesticht? — Welke windhandel was berucht ? — Wie waren beroemd ?

ACHT EN DERTIGSTE LES.

De Vereenigde Nederlanden, pas van buiten in rust, werden van binnen weder beroerd. De Staten van Holland wilden meer krijgsvolk afdanken en bezuinigen , dan de algemeene Staten en Prins willem ii , Stadhouder, goedvonden. De Prins bezigde geweld, liet zes Staatsleden in hechtenis nemen, en waagde een' aanslag op Amsterdam. Deze mislukte; doch de Prins kreeg zijn zin, ofschoon hij weldra overleed (1650).

Engeland, thans eene Republiek, ouder gezag van cromwetil, de Yereenigde Nederlanden tot eene ineensmelting, althans omhelzing van zijne partij, te vergeefs aangezocht hebbende, belemmerde den handel.

Sluiten