is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godvruchtig leven en sterven eener beproefde christin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan zijn Schepper leeren gedenken en, na een hangen weg van overtuiging, zalige rust gevonden.

Treffend verlies voorzeker, doch tegelijk vertroostend de gedachte, dat zijn einde vrede was; en in vollen nadruk werd ook aan zijne weduwe en vader-

looze kinderen vervuld: „Laat uwe weezen achter

en Ik zal ze in het leven behouden, en laat uwe

1 1 r" r i n li

cuuwcii uu iviij vtjriruuwcn. der. : ii,

pi Eeeds in die teedere kindschheid had mijne dier-

nirn mnorlov r ron r*r\r\rl «nu mw» mi,

lkruulo hüfltt rw-li nrtn linnl.l , ^ , I .. .. I.

ïen P.P.TIP. PPrrPfiP. nn hanr man rrp urp k-p 7.n crphnnrr

O rl in flp IrorV fa IMiooq mooi" QnnnoTiTXTn ttttto

ls hoor ik haar noer die Predikatie herhalen over

latth. 10: 28. «Vrees u niet voor degenen die

et lichaam dooden. en de ziel met kunnen dooden .

nai* VTPPC \rop] moor TT om rlia Koir^o uiol on lifllinom

f 4 wu » \j\ji 111 L/\J1 111/UI y Ullj CJLVjX Uil XlLIiaClUi

tan verderven in de Hel."

Zoo werd zij ook eens ernstig bepaald bij Matth. 24,

A „ L^L. T 1 TT .1.

OUUUWCU UCÖ icmucis ÜC LUUliCIl . CI1 21 UIL dii/.lS

tonn nr> Hnn nn/- n>n>< ™ I ^ ... . J ~ — ,1 , ^

1 * o — " ~ ~ ~ —

Tl 1 1 1 1 1

zjoo spraK zij meermalen van leerredenen in nare

111 1 lil, 1 1 • •

mnsene nacrpn crpnnnrn /\ r,nn« warpn naar nncrp.

1 J _ tv 11 1 • 1 i * , 1 TT t 111

rur. iii-t i > i i i i i,i i ï ri ■ i ï i k • i i i tJ .p v ri h rijn i vu h

. _ 1 1 1 i 1 • -r-i TT n i

< i . uvnr 11ti vt-*.riiu , i r. .«-u iiu- vhm rv/.K.A > -

vJHUUiyUUlllUQ \JLX 11W U » W 1 C^Vjll V UU <j LUtJ U O iUUUUll. XV/ . rj -l' y

!n wij mogen de blijken van een sterk geheugen

og vermeerderen door te herinneren aan eene leer-

1*