Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vau vader werd door het afnemen van ziels en lichaamskrachten wel eens belemmerd. Dit dieet moeder weder tot het gebed, om by vernieuwing iTcht voor vader aftesmeeken, en zij riep den Heere

"^Nadrukkelijk mocht vader wijzen op het heerlijk

Stw»Tik r\8«Ü89da»

leven noch Engelen , nog overheden, noch machten noch 'tegenwoordige , noch toekomende dingen, noch hoogte^ noch die°pte, „och e.»ig:»d«™ zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die er is in Christus Jezus onzen lieere.

Meermalen werd vader gevraagd of hij nog met gaarne zou herstellen maar ik herinner mij met da hii er ooit begeerte naar geopenbaard heeft, maar wel om maar voor- en toebereid te mogen worden

voor de zaligheid. En de dag der

Den 2, Juli 1867 ontsliep vader zeer zacht

hoogen ouderdom van ruim 82 jaren.

Lezer' zoo zien wij dan moeder als eene oude, zwaar beproefde en diep bedroefde weduwe hier voor ons; zij had nu reeds den ouderdom van 78

rraans' hoe arm en ongelukkig gevoelt zich de dienaar der wereld, in den dag des ouderdoms, wanneer naar de aandoenlijke teekemng van 'den wijzen Prediker de zon, en het licht, de maan en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na den regen! Wanneer alle levensvreugde

verdwijnt, en de eene zwarigheid de andere opvolgt,

wanneer de lust zal vergaan, de zangeressen ne

Sluiten