is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan:

Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen Zijn er, die denzelven vinden.

Matth. 7: 13, 14.

Legt eerst uw vleesch en ballast af, Eer kunt gij 't poortje niet passeeren.

Bunjan.