is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de wet brengt hen ten laatste tot wanhoop.

2. Daar zijn ook overtuigingen, die den mensch aanwijzen de noodzakelijkheid van Christus, doch waar de genade ontbreekt, om dadelijk Christusaan te nemen. Zij willen de wet met Christus zamen voegen, en dus vergaan zij, of door wanhoop van de kracht der genade ooit te zullen verkrijgen, blijven ze berusten in eene verbeelding van genader en in eene uitwendige belijdenis, en zoo gaan zij ten verderve.

3. Daar is eene bekeering, die niet zaligmakend is: de eene bekeering, waarvan men berouw krijgtr en eene onberouwelijke bekeering tot zaligheid werkt, 2 Cor. 7 : 10. Nochtans is er zulk eene groote overeenkemst tusschen het een en ander, dat veeltijds het verkeerde voor het rechte wordt genomen, en door deze mistasting gaan uitwendige belijders verloren, bij voorbeeld:

1. Gelijk in het zaligmakend berouw eene belijdenis is van zonde, zoo kan dezelve ook in een onheilig berouw wezen, Matth. 27: 4.

2. Is er in het zaligmakend berouw een uitroep over de zonde, zoo ook in het andere, Gen. 4: 13.

3. Het zaligmakend berouw werkt vernedering over de zonde, zoo ook het andere, 1 Kon. 21: 29.

4. Het zaligmakend berouw is vergezeld met eene walging van zichzelven, zoo kunnen ook de anderen een afkeer van de zonde hebben. 2 Petr. 2 : 22. Een afkeer van zonde, omdat het zonde is, kunnen zij nooit hebben; maar een afkeer van zonde, omdat die hun hinderlijk is. De hond geeft niet overr hetgeen zijne maag ontroert, omdat hij daarvan