is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan de protestantsche ouders in Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun kinderen moeten zenden naar niet protestantsche scholen, zij bemoeilijken hun kinderen het komen tot den grooten Kindervriend.

En dat mag de protestant niet lijdelijk dulden.

Dat moet hem dwingen en dringen naar het redelijke ideaal : „ voor protestantsche kinderen protestantsche scholen ".

Daarom moeten de protestanten zich aaneensluiten onder de ééne sterke leuze : „ Naast elke protestantsche kerk in Vlaanderen een protestantsche school

De tijdsomstandigheden zijn allergunstigst om die leuze tot werkelijkheid te brengen :

Protestantsche scholen hebben nu in België recht op staatssubsidie;

Protestantsche onderwijzers in bezit van het Belgisch diploma zijn beschikbaar om als leerkrachten de protestantsche scholen te dienen;

Een vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Christelijk onderwijs in Vlaanderen biedt den protestantschen kringen raad en steun.

In deze dingen schenkt onze God den protestanten in Vlaanderen een groote kans.

Het is hun plicht die kans te grijpen. Maar ze moeten ze grijpen met vereende krachten, voor één