Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INLANDSCHE BEWEGING.

het groote experiment, dat gelegen is in de aanraking van het Westen met het Oosten. Alle menschelijke wijsheid is niet in staat deze dingen geheel te voorkomen. Het hoogste, dat men verwachten kan, is, door helder inzicht in de nuchtere werkelijkheid der dingen, de grootste fouten te vermijden, de minst schadelijke vormen voor het ontwikkelingsproces te ontdekken.

Het begin van het inlandsche vereenigingsleven ligt nauwelijks 20 jaar achter ons.

In Mei 1908 werd door de leerlingen van de dokterdjawaschool te Weltevreden de Vereeniging Boedi Oetomo (B. O.) (het schoone streven) opgericht en al spoedig daarna sloten leerlingen van andere scholen als afdeelingen zich daarbij aan. Toen de vereeniging aan het eind van 1909 rechtspersoonlijkheid verkregen had, telde zij 10.000 leden, verspreid over 40 afdeelingen, waarvan 3 in de toen nog Buitenbezittingen genoemde Buitengewesten.

Uitsluitend cultureele en sociale actie kenmerkte de eerste periode van het bestaan van Boedi Oetomo, welke eerste periode echter reeds vrij spoedig afgesloten werd.

In het jaar 1912 toch werd n.1. ook een volksvereeniging in het leven geroepen — de Sarekat Islam — waarin voornamelijk niet-ambtelijke elementen werden opgenomen.

Het karakter dezer vereeniging was van meet af eenigszins twijfelachtig. Wel heette ze geconcipieerd voor commercieele doeleinden, maar het politieke streven kon niet lang verborgen blijven en reeds in 1916 is

Sluiten