Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSINRICHTING EN BESTUURSORGANISATIE.

tegenstellingen, die de diepste hartstochten gaande maken.

Dat ontbreken van de gelegenheid om de critici te stellen voor de consequenties van hun woorden is derhalve voor ons niet minder onbevredigend dan het voor de verstandige leiders der inlandsche gemeenschap is om niet te kunnen uitkomen boven het stadium van critiek, om nimmer te kunnen bereiken, dat eigen diepe overtuiging in daden kan worden omgezet.

Ik zeide zooeven, dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid, van verwerping door den Volksraad van een geheel budget of van bepaalde onderdeelen er van.

Juister is wellicht nog om te spreken van de waarschijnlijkheid daarvan, want, als ik niet geheel mis zie, zijn er al teekenen merkbaar, dat dit niet zoo heel veel jaren meer zal uitblijven. Maar nu spreekt het toch vanzelf, dat het optreden van zulke conflicten niet bevorderlijk kan zijn aan den rustigen uitbouw van Indië's staatkundige ontwikkeling. Het gevaar voor zulke conflicten ligt zeker niet bij de Inlanders alleen, het komt ook van den kant der Europeanen, en de mogelijkheid, dat de oppositie in den Volksraad — onder de pressie van het destructieve nationalisme — zich gaat ontwikkelen in de lijn van de rassentegenstellingen doet dit gevaar naar beide zijden grooter worden.

Het is allerminst noodig de Inlanders in den Volksraad daarvoor alleen verantwoordelijk te stellen. Immers beïnvloedt het optreden van die destructieve elementen de houding der Europeanen — zij het in tegengestelden zin — evenzeer als die der Inlanders.

Sluiten