is toegevoegd aan uw favorieten.

Koloniale vraagstukken van heden en morgen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSINRICHTING EN BESTUURSORGANISATIE.

nale gevoelens uit te buiten tot bereiking van hun doel. Dat doel is verscherping der rassentegenstellingen, aanwakkering van rassenhaat, prikkeling van het zelfverkozen tot het overslaat in zelfoverschatting en ijdelheid. En van dat alles ondergaat ook de rustig denkende,

goed willende en beter voelende Inlander ten slotte den invloed.

Hij kan niet anders meer.

Tegen het gewekte rassensentiment ingaan is een onmogelijkheid.

Daarom is op krachtigen tegenstand van inlandsche zijde tegen dit „nationalistisch" optreden op den duur niet te rekenen.

Het vereischt nu ook niet veel woorden meer om aan te toonen, waarom de richting van 1917 er, door haar innerlijke fouten, toe leiden moet, dat het begeerlijke doel voor den Inlander steeds wijkende zal blijven

Wanneer toch ten slotte de Volksraadspolitiek onder de zweep van het revolutionair-georienteerde nationalisme, steeds meer opgaat in een politiek van rassentegenstelling, dus ook de goede gezonde elementen meer en meer tegenover ons brengt, dan zal naar dieze fde mate ook de mogelijkheid afnemen om een staatkunde te kunnen volgen, die hen wèl brengt op een weg, die, in een rustig tempo, tot het einde toe afgelegd zou kunnen worden.

We hebben eigenlijk met een uiterst zonderlinge geschiedenis te doen. We hebben een staatsinrichting uitgedacht, die hoofdzakelijk alleen past in het kader van de rumoermakers.