Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSINRICHTING EN BESTUURSORGANISATIE.

beperkt is, maar ook op Celebes en in de Molukken bestaat*).

Dit is niet onverklaarbaar, want al zijn de onderlinge verschillen op Sumatra b.v. geenszins gering, geen er van — afgezien wellicht van het onbeduidende gewest der Lampongs — kan m. i. vergeleken worden met bet verschil, dat er bestaat tusschen de bewoners van Sumatra en b.v. den Javaan.

Daarbij komt nu, dat ook geografische en economische omstandigheden een sterken invloed moeten uitoefenen bij de vorming van eenheden, die voor de toekenning van autonomie en zelfbestuur in aanmerking komen.

Deze locale gebiedsdeelen moeten toch van genoegzame beteekenis zijn om iets anders te kunnen opleveren dan een schijnvertooning.

Wanneer het waarlijk meenens is met de geleidelijke staatkundige ontvoogding van Indië, dan moet de deur opening om daartoe te geraken wijd genoeg zijn om er in binnen te kunnen rijden met de fout in hand, ook al staat de deur zelf aanvankelijk nog maar op een kier.

In dien gedachtengang had men nu in 1917 niet moeten overgaan tot de creatie van een centralen Volksraad voor heel Indië, van toekenning van autonomie in de sfeer der landsregeering, doch had men in het leven moeten roepen twee eftand-Gouvernementen: Java en Sumatra.

') Merkwaardig is b.v. dat Menadoneezen, Gorontaleezen, Bonieren en Makassaren, buiten hun eiland vertoevend, zich gaarne vereenigen als Jong Celebes.

Sluiten