Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSINRICHTING EN BESTUURSORGANISATIE.

staan; ja, de mogelijkheid van volgroeide parlementaire ontwikkeling op dit meer beperkte terrein kunnen ontsluiten.

Reeds vrij spoedig zou het wellicht mogelijk blijken enkele daarvoor geëigende Departementen der eilandGouvernementen door Inlanders te doen leiden en in een verder verwijderd stadium kon de parlementaire ontwikkeling dan volgen.

Het was Caesar, die er de voorkeur aan gaf om de eerste te zijn in een dorp in Gallië, liever dan de tweede in Rome.

Ik kan me voorstellen, dat de rustige, weldenkende Inlander, die zijn volk begeert te dienen — en alleen op dezulke heb ik het oog — er b.v. verre de voorkeur aan zou geven leider te zijn van een Departement van Onderwijs voor de 35 millioen Inlanders, die Java bewonen, dan in den huidigen Volksraad te mogen meepraten over het onderwijs aan 50 millioen Inlanders, één millioen Chineezen en een paar honderdduizend Europeanen, die Indië bevolken.

Voor nationalisten van het slag van P.N.I. of P.S.I. ligt de zaak natuurlijk geheel anders, maar hun kompas is er een, dat „miswijzend" genoemd moet worden.

Een gang van zaken als ik hier schetste, zou dus voor de medewerkzaamheid der bevolking méér gebracht hebben dan wat nu geschonken werd. In de breedte wat minder, in de diepteafmeting daarentegen gelegenheid voor véél meer.

Eindelijk zou ook het rassenvraagstuk binnen geheel ongevaarlijke grenzen gebleven zijn. Dat Javanen, Soendaneezen en Madoereezen het in één verband ten

Sluiten