is toegevoegd aan uw favorieten.

Koloniale vraagstukken van heden en morgen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEELE EN ECONOMISCHE OPMERKINGEN.

alleen zóó kan op den gewonen dienst ook weer meer geld beschikbaar komen voor productieve uitgaven; d.i. voor uitgaven, die er direct toe bijdragen, dat de inkomsten van het land de noodige stijging blijven vertoonen, zonder dat die inkomstenstijging geabsorbeerd wordt door hoogere uitgaven voor den dienst der publieke schuld.

Op dit gebied is groote verscheidenheid van keus en ik neem mij niet voor het geheele veld af te jagen.

Maar op twee belangrijke aangelegenheden wil ik hier toch wijzen.

En dan vang ik aan met den landbouwvootlichtingsdienst ten behoeve der inlandsche bevolking. Ik geef een paar cijfers.

Heel Ned. Indi'é produceerde in het jaar 1925 1.380.149 picols Robusta-koffie.

Daarvan waren afkomstig van het

eiland Sumatra 643.964 picols

De Residentie Palembang alleen

produceerde 365.316 picols

Daarvan was bevolkingskoffie . . 343.400 picols Van de Robustakoffie in de Residentie Palembang werd dus 94 % door de inlandsche bevolking geteeld.

Ruim 53 % van alle Robusta van Sumatra produceert de Palembanger.

Ruim 25 7o van alle Robustakoffie uit Ned.-Indië wordt voortgebracht door Inlanders uit de Pasoemahlanden, het Blitische, de Ranau en de Mokakau.

Die koffie vertegenwoordigt eene waarde van Vele millioenen.