Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sleepte uw gehoor mee, maar de elke opsmuk versmadende zuiverheid en puntigheid van uw formuleringen. Juist in die ascese bezaten zij een onmiskenbare a.h.w. gestroomlijnde schoonheid. Streng en vlijmscherp, maar allerminst dor; integendeel alle mogelijkheden van de taal hanterend, tot de olijkste toe. .. . Nuchter ook, maar uiterst gevoelig toch, doorgloeid van het pathos der bezinning en soms vonken van verontwaardiging schietend, waar onredelijkheid zich concretiseerde tot gewetenloos onrecht!

Ernstig, één en al aandacht voor de zorgvuldige aaneenschakeling der gedachten, zo was Uw betoog, maar niet moeizaam of verbeten, veeleer een voornaam spel. In het seminarium werd hard gewerkt, maar men leerde er zijn werkjas met distinctie dragen. Gij althans bewoogt er U met verrukkelijk gemak in, zo rap en sierlijk, dat men niet zelden het moest opgeven U na te volgen en zich ademloos aan de kant schaarde, om bewonderend toe te zien, hoe Gij juist op het gladste ijs, dat paradijs voor geboren dansers, dialectisch bevleugeld de ingewikkeldste figuren voorreedt.

Wie zulke gebeurtenissen in zijn hart bewaarde, hij zal het triviale dilemma van waarheid en schoonheid verachten en niet langer zal hem de strijd tussen geest en leven bezwaren, want de geest zal zich voor hem gelegitimeerd hebben als hoogste manifestatie van levendigheid.

Dat waren niet de enige tegenstellingen die Gij ons geleerd hebt te overwinnen. Om te boeien behoefdet Gij niet tot de actualiteit der staatkundige en maatschappelijke moeilijkheden te vluchten. Het niveau waar Gij U placht te bewegen, had daarop ogenschijnlijk geen betrekking. Maar die schijn werd opgeheven, zodra men constateerde, dat hier de grondslagen lagen voor een zakelijke beschouwing der practische vraagstukken. Niet hij denkt abstract, die zich op beginselen bezint, veeleer die ander die een detail isoleert en beoordeelt naar de ingeving van zijn onmiddellijk belang. En in de wetenschappelijke praktijk geldt zulks al evenzeer. Want Gij hebt U steeds beijverd, wijsgerigheid in levendig verkeer met vakstudie te brengen, zodat uw leerlingen zich niet aan de specialisatie der wetenschappen onttrokken, maar in haar juist oog kregen

Sluiten