Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan. Of omgekeerd kan de overwegend ethisch ingestelde mens voor de wereld der dingen weinig aandacht en daardoor ook weinig eerbied hebben. Bij sommigen kan de omgang met voorwerpen veel vergoeden van hetgeen zij aan omgang met mensen missen.Er kan zelfs een vlucht naar het ding bestaan bij afwezigheid van warmte voor het levende. Doch deze egocentrisch gekleurde verhouding waarin men aldus tot het voorwerp komt te staan, verschilt tenslotte niet van soortgelijke relaties waarin mensen in velerlei opzichten zich tot elkaar verhouden.

Niet minder dan de vervaardiging en het gebruik vormen tenslotte het voortbestaan en de mogelijkheden en noodzakelijkheden van het verdwijnen der dingen een probleem. En ook hier hebben wij niet minder dan bij de twee andere verschijnselen met een ingewikkeld samenstel van objectieve en subjectieve factoren te maken. Zoals ook hier weer de aard en functie van het voorwerp, de duurzaamheid ervan, de waarderingen die wij er aan toekennen, belangrijk zijn. Het is duidelijk dat niet alles bewaard kan blijven, vooral niet bij ons tempo van productie en bij de kwaliteit en zeer tijdelijke functie van vele dingen. Nu zijn er reeds verschillende uiterlijke factoren die een groot deel der dingen doen verdwijnen, zoals slijtage, breekbaarheid, gebrek aan zorg, oorlog, rampen, verspilling. En daarnaast is er de selectie die wij persoonlijk toepassen in hetgeen we behouden of die onze nabestaanden toepassen, al betekent het niet-ibehouden niet een eigenlijk verdwijnen, vaak alleen een afschuiven op anderen in de vorm van weggeven of verkopen. Zo rekken wij het bestaan van vele dingen in uitdragerswinkels, tweede-hands boekenstalletjes, autokerkhoven en soortgelijke trieste gelegenheden. De afzonderlijke mens staat telkens weer voor de keus tussen een benauwende toename van dingen om hem heen en een ordelijke eenvoud, tussen kwaliteit en kwantiteit daarbij. Het wonen in kleine huizen waartoe de moderne tijd noopt zou gelegenheid kunnen geven het tevele aan dingen te vermijden. Niet velen echter weten nog in de opbouw van hun interieurs een evenwicht tussen ruimte en aantal en soorten van voorwerpen te bereiken.

Zowel het opruimen als het geordende bewaren der dingen

Sluiten