Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIELS TRESCHOW IN DE EEUWWENDE VAN OMSTREEKS 1800

DOOR

JAN ROMEIN

Zwaar scheepsgeschut, zwaar voor die tijd dan, beschoot de stad. Die tijd is: 1807, om precies te zijn: 2 September en de stad heet: Kopenhagen. Van de rector van de Universiteit brandt de woning uit en een van zijn handschriften gaat mede in vlammen op. Gelukkig niet zijn Elementer til Historiens Philosoi)hie, colleges die hij in het afgelopen wintersemester gehouden had, maar pas in '11 zou laten drukken; gelukkig ook niet zijn Om Menneskeslaegtens Udwtning, een lezing die hij nog houden moest en houden zou ook in Det Kongelige danske videnskabernesselskab, waarvan hij natuurlijk lid was; gelukkig, want anders zou dit artikel niet geschreven zijn, en ik niet geweten hebben waarmee mijn geliefde vriend Pos te huldigen op een wijze, zowel zijn vriendschap als zijn verdiensten waardig. Want kon dat door iets anders beter geschieden dan door hem ihet geestelijk portret te tekenen van een filosoof, historicus en humanist — als hij ; een man van geladen en gelaten karakter tegelijk — als hij; een denker, die zonder zich bij enige wijsgerige stroming zijns tijds aan te sluiten nochtans geen eclecticus was, maar die zijn eigen weg in de doolhof der wijsbegeerte zocht en vond —- als hij? Ik meen van niet, en vandaar deze regelen.

De man, ten onzent — en naar uit het ontbreken van alle niet-Scandinavische literatuur over hem te vrezen staat ook elders buiten zijn vaderland — even onbekend als hij bekend verdiende te zijn, heette Niels Treschow (spr.: Treskau). Hij is geboortig uit Str0ms0e bij Drammen in Noorwegen en vierde,

Sluiten