Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgaven, die de inkomsten der toekomst kunnen versterken, daar kunnen de resultaten van zulk een financieel beleid onmogelijk bevrediging schenken.

De huidige budget politiek laat te weinig ruimte voor het voeren eener doelmatige welvaartspolitiek, die de toekomstige middelen zal moeten leveren voor de expansie van ons koloniaal beheer.

Want, dit bedenke men toch, met een eenvoudige verschuiving van uitgaven naar den buitengewonen dienst komt men er niet. Als men voor alle werk, waarvan men versterking van inkomsten verwachten kan, moet gaan leenen, dan komen tegenover die versterking van inkomsten, die er het gevolg van is, in elk geval uitgaven te staan; de uitgaven n.1. voor rente en aflossing dezer leeningen, die ten laste van den gewonen dienst komen.

Maar we hebben juist behoefte aan versterking van inkomsten, waar geen zoodanige uitgaven tegenover staan; wij hebben inkomsten noodig, die in haar geheel beschikbaar zijn om daarmee de uitgaven te bestrijden van het zeer vele, wat nog geschieden moet in het belang der inlandsche bevolking.

Het komt natuurlijk voor, dat uitgaven waarvoor geleend is geworden, zooveel rendement afwerpen, zoozeer blijken bij te dragen tot verhooging der inkomsten, dat die verhooging het bedrag overtreft, dat op den gewonen dienst voor rente en amortisatie is uitgetrokken.

Dat meerdere, die marge tusschen lusten en lasten, is dan beschikbaar voor het bekostigen van nieuwe maatregelen, waaraan in een eeuw nog geen einde komt,

Sluiten