Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en samenwerking, de vrije immigratie waarschijnlijk op betere wegen worden gebracht.

Met wederzijdsche verwijten — van de Regeering aan het adres der ondernemers en van dezen tot de Regeering — brengt men dit allerbelangrijkste probleem geen stap nader tot zijn oplossing.

Maar wanneer beide partijen elkaar loyaal, ja vooral loyaal, tegemoet treden, de handen ineenslaan en een behoorlijk quantum geduld aan den dag leggen, dan kan ook deze aangelegenheid ongetwijfeld tot beider voldoening geregeld worden.

In dit verband nog een enkel woord over de vraag, of dit onderwerp gerekend moet worden onder de „inwendige aangelegenheden" van Nederlandsch-Indië. Of dus de Nederlandsche wetgever hierbij moet worden uitgeschakeld of niet.

Het spreekt haast van zelf, dat op zulk een vraag slechts een ontkennend antwoord kan worden gegeven.

Er worden op Java ook koelies aangeworven voor gebieden buiten Nederlandsch-Indië gelegen, voor koloniën van andere mogendheden. Er gaan elk jaar geregeld ook een paar duizend contractarbeiders uit Indië naar Suriname.

Schafte de Indische Regeering de poenale sanctie af, dan zouden b.v. voor Suriname bestemde arbeiders niet alleen als vrije arbeiders derwaarts moeten vertrekken, maar Indië zou tevens den eisch moeten stellen, dat zij ook in Suriname niet onder poenale sanctie zouden

Sluiten