Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Bladz.

Woord vooraf . . vil

Inleiding i

HOOFDSTUK I.

De Inlandsche beweging ........ 11

HOOFDSTUK II.

Staatsinrichting en bestuurshervorming ... 45

HOOFDSTUK III.

Financieele en economische opmerkingen ... 98

Sluiten