Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pacific Labour Congres te Canton werd geantwoord, dat men overtuigd was van de behoefte zoowel als van de noodzaak om nationale problemen gezamenlijk tot oplossing te brengen; en dat de A. S. C. Bandoeng zich zelf beschouwde als een vooruitgeschoven post in den Stillen Oceaan ten behoeve van den nationalen strijd en het welzijn der arbeiderspartij in het geheele gebied van den Pacific.

De bestuursleden van de A. S. C. Bandoeng zijn tevens de leidende personen in de door haarzelf in het leven geroepen P. N. I. en daarmee alleen is het karakter dezer laatste reeds voldoende geteekend.

Losmaking van den band tusschen Nederland en Indië langs den weg van non-coöperatie is het duidelijk uitgesproken doel der vereeniging.

Afkeer van wat de vreemdelingen — ook Nederland — in Indië brachten wordt stelselmatig aangekweekt en de glorie der nationale periode, die met de komst der Europeanen een einde nam, even stelselmatig opgeschroefd.

De propaganda voor dat alles wordt met geestdrift gevoerd en vooral op de jeugd wordt met kracht ingewerkt.

Tot nog toe vermeldde ik de voornaamste op zichzelf staande vereenigingen en hare doeleinden.

Thans nog een kort woord over de federatieve saamwerking er van.

Nauwelijks had de oprichting der P. N. I. — evenbeeld van de in Holland werkzame P. I. van Mohammad Hatta — haar beslag gekregen (Juli 1927), of

Sluiten