Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1913 301 millioen.

1917 428 „

1921 649 „

1925 925 „

1926 817 „

Gesplitst naar de herkomst zijn deze cijfers:

Java. Buitengewesten.

1894 116 millioen 21 millioen.

1902 123 „ 23 »

1913 231 „ 7° »»

1917 339 » 89 »

1921 516 ,, 133 »»

1925 625 „ 300 „

1926 541 „ 276

Voor zooveel de ondernemingsproducten betreft, overtreft Java dus nog steeds de Buitengewesten, al ontwikkelen deze zich belangrijk sneller (sinds 1917 Java van 1 op 1,6 en de Buitengewesten van 1 op 3) *)♦ Maar als men ondernemings- en bevolkingsproducten

i) Van de toenemende beteekenis der Buitengewesten getuigt ook de groei van de Paketvaartmaatschappij, die in het verkeer tusschen de verschillende eilanden in den Archipel voorziet.

De onderstaande cijfers wijzen zulks uit:

, Bruto Bruto Aantal Vervoerde Vervoerde

Einde Aantal tonnen. afgelegde aantal aantal

schepen { maat in zeemijlen tonnen passagiers

aanbouw

1913 87 137.929 26.600 2.534.832 1.863.906 663.378

1927 122 223.982 42.073 4.293.628 3.931.6811.269.945

Sluiten